PUBLIC RELATIONS – warsztaty dla kadry menadżerskiej

PUBLIC RELATIONS – warsztaty dla kadry menadżerskiej

Termin: 12-13.01.2017 | 14-15.02.2017 | 16-17.03.2017 | 24-25.04.2017| 16-17.05.2017 | 28-29.06.2017
Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych
Cena: 296 zł (netto) osoby indywidualne
380 zł (netto) osoby delegowane z firm
190 zł studenci
Adresaci:
Specjaliści PR, specjaliści ds. reklamy i marketingu, rzecznicy prasowi firm i urzędów oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku firmy na zewnątrz.
Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami kreowania tożsamości i tworzenia wizerunku firmy.
• Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę niezbędną do przygotowania strategii PR firmy, zostaną uwrażliwieni na rolę kreowania pozytywnego wizerunku w odniesieniu do pracowników, co przekładać się będzie na kontakty zewnętrze firmy.
Program szkolenia
1. Public Relations, a marketing:
• Pojęcie marketingu.
• Definicja Public Relations.
• Mylenie PR z marketingiem.
• Uwarunkowania PR, przyczyny narodzin i wykorzystania w zarządzaniu2. PR jako narzędzie do komunikacji z otoczeniem:
• Co to jest otoczenie organizacji lub jednostki i jej wizerunek.
• Podstawowe obszary PR.
• Tożsamość , reputacja , wizerunek.
• Elementy budowania dobrych stosunków z otoczeniem
3. Cele PR w komunikacji z otoczeniem:
• Cele PR w komunikacji z klientami.
• Cele PR w komunikacji z otoczeniem rządowym.
• Cele PR w komunikacji z pracownikami.
• Cele PR w komunikacji z innymi elementami otoczenia
4. Narzędzia PR:
• Komunikacja wewnętrzna – wewnętrzny PR.
• Audyt komunikacyjny.
• Media relations.
• Lobbing
5. Formy PR:
• Organizacja eventów.
• Sponsoring.
• Rzecznik prasowy.
• Inne formy PR
6. Czarny PR:
• Negatywna kampania wyborcza.
• Czarny PR a etyka.
• Skutki czarnego PR dla przedsiębiorstwa
7. e-PR:
• Internet jako medium w PR.
• Narzędzia E-PR.
• Cele e-PR
8. Zarządzanie PR:
• Pojęcie zarządzania PR.
• Kwalifikacja i kompetencje pracowników PR.
• Zadania i pozycja działu PR w firmie.
• Dobór pracowników i środków.

zapisy [printfriendly]