Spółka akcyjna – powstanie oraz zasady funkcjonowania

Spółka akcyjna – powstanie oraz zasady funkcjonowania

Termin: 28-29.11.2017 | 30-31.01.2018 | 27-29.03.2018 | 26-27.04.2018| 31.05-1.06.2018 | 7-8.06.2018
Liczba godzin:
Cena: 880 zł netto/os.
Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy poznają aspekty prawne oraz ekonomiczne wynikające z zasad funkcjonowania spółki  akcyjnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stronę finansowo-podatkową procesów. Uczestnikom zostaną przybliżone prawa i obowiązki akcjonariuszy, a także rozwiązanie i likwidacja spółki.
Program szkolenia
1. Powstanie spółki.2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.3. Organy spółki   zakładowego ze środków spółki:

  • zarząd,
  • nadzór,
  • walne zgromadzenie.

4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego.
5. Subskrypcja akcji.
6. Obwieszczenie kapitału.
7. Kapitał docelowy.
8. Obniżenie kapitału zakładowego.
9. Rozwiązanie i likwidacja spółki.


zapisy [printfriendly]