Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania

Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania

Termin: 21-22.11.2017 | 23-24.01.2018 | 20-21.03.2018 | 26-27.04.2017| 19-20.04.2018 | 24-25.05.2018
Liczba godzin:
Cena: 880 zł netto/os.
Cel szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy poznają aspekty prawne oraz ekonomiczne wynikające z zasad funkcjonowania spółki z o.o. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stronę finansowo-podatkową procesów. Uczestnikom zostaną przybliżone prawa i obowiązki wspólników, a także rozwiązanie i likwidacja spółki.
Program szkolenia
1.Powstanie spółki.2.Prawa i obowiązki wspólników.3. Organy spółki:

  • Zarząd.
  • Nadzór.
  • Zgromadzenie wspólników.

4. Zmiana umowy spółki.
5. Wyłączenie wspólnika.
6. Rozwiązanie i likwidacja spółki.
7. Odpowiedzialność cywilnoprawna.


zapisy [printfriendly]