Rozwijanie umiejętności wypowiadania się u dzieci

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się u dzieci

Termin: 05.12.2017| 07.03.2018| 23.05.2018 Nr szkolenia: 1761/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zasady tworzenia tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym,
  • Nabycie umiejętności określenia stopnia „ryzyka dysleksji”, uwzględniające działania czynników odpowiedzialnych za osiągnięcia w uczeniu się czytania (płynność słowna, szybkość nazywania, pamięć sekwencyjna)
Treści kształcenia:
  • Praca nad słownikiem dziecka
  • Kształtowanie gramatycznej poprawności wypowiedzi
  • Rozwijanie sprawności rozumienia zdań wyrażających różne relacje
  • Kształtowanie umiejętności komponowania dłuższych wypowiedzi
  • Rozwijanie mowy dialogowej
  • Ćwiczenia werbalnego aktywizowania dzieci – spontaniczna twórczość plastyczna, wymyślanie  opowiadań na temat ilustracji, teatrzyki sylwetkowe i kukiełkowe, układanie własnych opowiadań przez dzieci
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]