Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi

Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi

Termin: 14.12.2017| 28.03.2018| 12.06.2018 Nr szkolenia: 1763/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych, uświadomienie wpływu tych zaburzeń na sukces szkolny
  • Kształtowanie umiejętności postępowania z dziećmi nadpobudliwymi na terenie placówki oświatowej
Treści kształcenia:
  • Rodzaje zaburzeń emocjonalnych występujących u  dzieci: nerwice, zahamowanie psychoruchowe, obojętność uczuciowa, nadpobudliwość psychoruchowa, agresja
  • Przejawy w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej
  • Uczniowie o modalności kinestetycznej wg NLP
  • Obraz kliniczny zespołu ADHD
  • Projekcja filmu o szkole terapeutycznej dla dzieci z ADHD
  • Zasady postępowania z dziećmi nadpobudliwymi i terapia wkomponowana w proces dydaktyczny
  • Prezentacja metody biofeedback
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]