Stymulacja językowa przedszkolaków

Stymulacja językowa przedszkolaków

Termin: 09.11.2017| 18.01.2018| 06.03.2018| 25.04.2018 Nr szkolenia: 1757/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Treści kształcenia:
  • Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy)
  • Ćwiczenia oddechowe – zapobieganie mówieniu na wdechu, arytmii oddechowej, rozbieżność między tekstem mówionym a torem oddychania. / Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne – praca nad rozwojem funkcji analizatorów: słuchowego, wzrokowego,  motorycznego
  • Konstruowanie ćwiczeń polegających na tworzeniu wątków tematycznych dla poszczególnych głosek objętych ćwiczeniami artykulacyjnymi
  • Masaż relaksacyjny w formie zabawy – rozluźnienie mięśni ciała, nauka opanowania umiejętności odprężenia się w różnych sytuacjach. Masaż – jako forma nawiązania kontaktu emocjonalnego, praca terapeutyczną z dzieckiem
  • Rysowane wierszyki – uczenie korzystania ze słowa mówionego, uczenie kojarzenia słowa ze schematem graficznym, rysunkiem
  • Logorytmika – stymulacja ruchu dziecka z  muzyką i  tekstem. Uporządkowanie i  korygowanie nieprawidłowości w  rozwoju psychoruchowym dziecka. Piosenki, zabawy ortofoniczne, zabawy taneczno-ruchowe ze śpiewem
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]