Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Termin: 15.11.2017 | 13.03.2018 | 05.06.2018 Nr szkolenia: 1710/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, oceny efektywności własnych działań w zakresie indywidualnych potrzeb ucznia
Treści kształcenia:
  • Koncepcja szkoły samo rozwijającej się
  • Metody i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie
  • Modele działania, etapy tworzenia (diagnozowanie, planowanie, monitorowanie, ocena i ewaluacja)
  • Przygotowanie społeczności do współtworzenia szkoły promującej zdrowie
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób.)

zapisy [printfriendly]