Szkolenia Firmowe

Szkolenie

Daty

Cena

Zarządzanie zespołem zadaniowym –
Strategia O, Strategia E

20-21.04.2021

14-15.09.2021

645 zł netto/osoba
Zarządzanie spółką użyteczności publicznej – praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej

21-22.04.2021

15-16.09.2021

895 zł netto/osoba
Prawo własności intelektualnej

27-28.04.2021

21-22.09.2021

220 zł netto/osoba
 Warsztaty komunikacji i kierowania –
Strategia asocjacyjna

28-29.04.2021

22-23.09.2021

950 zł netto/osoba
 Trening skutecznych negocjacji

11-12.05.2021

28-29.09.2021

885 zł netto/osoba
Szkolenie i rozwój pracowników – Trener Wewnętrzny Do indywidualnego ustalenia (możliwość szkolenia wyjazdowego) 980 zł netto/osoba
Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
– inwestycja w pracownika

12-13.05.2021

29-30.09.2021

845 zł netto/osoba
 Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania
KSH

18-19.05.2021

05-06.10.2021

880 zł netto/osoba
Spółka akcyjna – powstanie oraz zasady funkcjonowania
KSH

19-20.05.2021

06-07.10.2021

880 zł netto/osoba
Specjalista ds. Personalnych/HR
(z elementami treningu interpersonalnego)

25-26.05.2021

12-13.10.2021

845 zł osoby indywidualne
1000 zł natto/os. (osoby delegowane z firm)
Specjalista ds. kadr i płac – Prawo pracy

26-27.05.2021

13-14.10.2021

880 zł netto/osoba
 Psychologia obsługi klienta – Trening interpersonalny

08-09.06.2021

19-20.10.2021

900 zł netto/osoba
 Skuteczny handlowiec – warsztaty sprzedażowe

09-10.06.2021

20-21.10.2021

810 zł netto/osoba
Sekretariat jako Biuro Zarządu

15-16.06.2021

16-17.11.2021

810 zł netto/osoba
Komunikacja w firmie – rozwiązywanie problemów

16-17.06.2021

17-18.11.2021

805 zł netto/osoba
Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami

14-15.09.2021

19-20.10.2021

880 zł netto/osoba
 Rekrutacja i selekcja pracowników – Techniki i procedury

15-16.09.2021

20-21.10.2021

805 zł netto/osoba
Public Relations w firmie. Warsztaty medialne

21-22.09.2021

19-20.10.2021

890 zł netto/osoba
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

22-23.09.2021

19-20.10.2021

890 zł netto/osoba
Łączenie, podział i przekształcenie spółek

28-29.09.2021

20-21.10.2021

950 zł netto/os. (Kraków)
1650 zł netto/os. (np. Krynica, Zakopane)
Prawo zamówień publicznych – 2021

28-29.09.2021

20-21.10.2021

905 zł netto/osoba
Prawne i formalne aspekty windykacji

28-29.09.2021

20-21.10.2021

920 zł netto/os. (w Krakowie)
1650 zł netto/os.
(np.: Krynica, Zakopane)
Motywacyjne systemy wynagradzania pracowników

14-15.09.2021

19-20.10.2021

820 zł netto/osoba
Logistyka w przedsiębiorstwie

15-16.09.2021

20-21.10.2021

935 zł netto/osoba
Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw

21-22.09.2020

19-20.10.2021

840 zł netto/osoba
Analiza ekonomiczna w Controllingu – kompendium dla menadżerów

22-23.09.2021

19-20.10.2020

930 zł netto/osoba
Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką sektora finansów publicznych

28-29.09.2021

20-21.10.2021

740 zł netto/osoba
Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, klasyfikacja, przechowywanie, zasady oraz procedury obróbki

28-29.09.2021

20-21.10.2021

885 zł netto/osoba
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych

28-29.09.2021

20-21.10.2021

900 zł netto/os. (w Krakowie)
1650 zł netto/os.
(np.: Krynica, Zakopane)
Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych

06-07.10.2021

13-14.10.2021

890 zł netto/osoba
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki kapitałowe i osobowe

13-14.10.2021

16-17.11.2021

975 zł netto/osoba
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Łączenie, podział i przekształcenie spółek

19-20.10.2021

23-24.11.2021

950 zł netto/osoba
Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe

20-21.10.2021

23-24.11.2021

740 zł netto/os. (w Krakowie)
1450 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane)
Finanse dla niefinansistów – rachunkowość menadżerska w pigułce

16-17.11.2021

14-15.10.2021

850 zł netto/os. (Kraków)
1650 zł netto/os.
(np. Krynica, Zakopane)
Etyka i elementy kultury w biznesie

16-17.11.2021

14-15.10.2021

890 zł netto/osoba
Błędy w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz ich konsekwencje

12-13.10.2021

14-15.10.2021

900 zł netto/osoba