Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY

Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY

Kraków, 1 – 3 grudnia 2015                                             Nr 1442/15

1. Założenia polityki szkoleniowej firmy:
·         Analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych
·         Plany szkoleniowe firmy
2. Procedury szkolenia pracowników – rodzaje
szkoleń i zasady organizowania.
3. Organizacja szkoleń:
·         Szkolenia wewnętrzne – otwarte
·         Dobór programów, uczestników, trenerów
·         Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie szkolenia
·         Kalkulacja kosztów
4. Metody oceny szkoleń
·         Istota procesu ewaluacji szkoleń
·         Hospitacja zajęć
·         Ocena efektywności szkoleń model Kirkpatricka
5. Finansowanie szkoleń ze środków Unii
Europejskiej
·         Źródła informacji o finansowaniu szkoleń
·         Analiza potrzeb w zakresie szkoleń
 
·         Projekt dotacyjny – narzędzie pozyskiwania dofinansowania
·         Zasady realizacji projektów
6. Współpraca z zewnętrznymi firmami
     szkoleniowymi
7. Rola trenera w szkoleniach
Trener wewnętrzny czy ekspert z zewnątrz?
8. Zasady organizacji szkoleń przez trenera  
     wewnętrznego. Przygotowanie szkolenia,
prezentacje, prowadzenie szkolenia,
materiały dydaktyczne, dokumentacja
9. Psychologiczne podstawy uczenia się
10. Zarządzanie karierą zawodową pracownika
·         Profile umiejętności
·         Relacje: kompetencja a kwalifikacje
·         Wyznaczenie celów i planowanie kariery zawodowej
·         Analiza i formułowanie osobistych celów, cele chwilowe, bieżące, bliskie i dalekosiężne
·         Asertywność a negocjacje
·         Techniki pracy grupowej (burza mózgów, analiza SWOT itp.)

Prowadzący:
IRENEUSZ BIELA – trener w zakresie; pedagogiki, doskonalenia technik zarządzania, treningów grupowych, nowoczesnych form przekazu, z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym i szkoleniowym.
EWELINA BOROŃ – trener w zakresie organizacji i zarządzania, procesów grupowych, marketingu, kreatywności w biznesie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

***

Miejsce: Kraków, ul. Św. Filipa 7/8. Zakwaterowanie Hotel Jordan w Krakowie.  Termin; 01-03. 12.2015r.
Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (zwiedzanie podziemi rynku, uroczysta kolacja): 1440 zł (cena nie zawiera VAT).