Techniki relaksacyjne jako odpowiedź na stres i zmęczenie fizyczne

Techniki relaksacyjne jako odpowiedź na stres i zmęczenie fizyczne

Termin: 08.11.2017| 14.03.2018| 17.05.2018 Nr szkolenia: 1748/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół.
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabywanie umiejętności odreagowywania, radzenia sobie z  nadmiernym obciążeniem psychicznym i fizycznym
Treści kształcenia:
  • Stres fizjologiczny i psychologiczny – źródła stresu
  • Przebieg reakcji stresowych w organizmie
  • Konsekwencje reakcji stresowych
  • Stres będący źródłem powstawania nadmiernego obciążenia psychicznego i fizycznego
  • Mechanizmy obronne uruchamiające się w sytuacjach stresowych
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach nadmiernego obciążenia
  • Relaksacja – jej rodzaje i sposoby stosowania
  • Dobór odpowiedniej formy relaksacyjnej do stanu fizycznego i psychicznego
  • Wizualizacja, niedokończone historie, trening rozluźniania mięśni, dokańczanie bajek, twórczość własna  itp
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]