Trening skutecznych negocjacji – czyli jak zwiększyć sprzedaż bez zmiany personelu

Trening skutecznych negocjacji – czyli jak zwiększyć sprzedaż bez zmiany personelu

Termin: 23-24.11.2017 | 23-24.01.2018 | 27-28.02.2018 | 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 15-16.05.2018 | 19-20.06.2018
Liczba godzin:
Cena: 885 zł netto/os.
Program szkolenia
1.  Wprowadzenie do tematyki szkolenia:

 • Fazy negocjacji.
 • Specyfika klienta wewnętrznego.
 • Style negocjacyjne.
 • Umiejętności negocjacyjne i komunikacja podstawowymi umiejętnościami negocjatora.
 • Na czym się skoncentrować (samoocena mocnych i słabych stron.)

2.  Istotne elementy w przebiegu negocjacji:

 • Rola przygotowania w negocjacjach.
 • Jak przygotować się do negocjacji.
 • Zasady otwierania negocjacji.
 • Strategie prezentacji stanowisk (ofert)
 • Na czym polega skuteczne argumentowanie.
 • Negocjacje właściwe – Kim jest i co czuje osoba, z którą będziesz negocjować.

3. Dostosowanie przekazu do typu osobowości rozmówcy:

 • Rozszyfrowanie psychologii negocjatora.
 • Zasady umiejętnej komunikacji z każdym typem osobowości.
 • Rozpoznawanie słabych punktów przeciwnika i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy.
 • Charakterystyka behawioralna wybranych typów osobowości.
 • Sztuka wywierania wpływu na określone typy osobowości.
 • Trening dostosowywania się i wywierania wpływu na wybrane typy osobowości.

4. Dobre rozpoczęcie negocjacji:

 • Jak naprawdę „działa” pierwsze wrażenie?
 • Jak od pierwszych sekund wywierasz wpływ na swojego rozmówcę?
 • Podstawowe i kluczowe informacje na temat mowy ciała.
 • Najpierw słuchaj, potem mów – na czym polega aktywne słuchanie.
 • Budowanie relacji, porozumienia i atmosfery współpracy – podstawowe techniki.

5. Wpływ komunikacji niewerbalnej na przebieg negocjacji:

 • Umiejętność prawidłowego odczytywania komunikatów niewerbalnych.
 • Właściwe i niewłaściwe zespoły gestów.
 • Umiejętne odczytywanie stanów emocjonalnych z mimiki negocjatora.
 • Zasady prawidłowego kontaktu wzrokowego.
 • Skuteczne metody rozpoznawania kłamstwa i niewiedzy przeciwnika.
 • Sterowanie emocjami i zachowaniami negocjatora za pomocą komunikacji niewerbalnej.
 • Trening wybranych stylów gestykulacyjnych.

6. Umiejętne przełamywanie barier w procesie negocjacyjnym:

 • Sztuka komunikacji bezpośredniej.
 • Zasady komunikacji jedno i dwustronnej.
 • Przestrzeń informacyjna komunikatu.
 • Komunikaty jawne.
 • Komunikaty ukryte.
 • Przestrzeń emocjonalna komunikatu.
 • Emocje jawne.
 • Umiejętność odczytywania emocji ukrytych.
 • Taktyki wzbudzania sympatii.
 • Taktyki wzbudzania potrzeb.
 • Sztuka sterowania zachowaniem.
 • Manipulacyjny wpływ na proces myślenia.
 • Asertywność i sugestywność w procesie negocjacyjnym.
 • Metody łamania asertywności przeciwników.
 • Trening skutecznego wywierania wpływu w procesie komunikacji bezpośredniej.

7. Komunikacja i wywieranie wpływu:

 • Aktywne słuchanie, odzwierciedlenie, parafraza – skuteczne narzędzia budowania kontaktu.
 • Komunikacja niewerbalna i dystans proksemiczny.
 • Lingwistyczne wzorce wywierania wpływu.
 • Emocjonalny menadżer – nie pozwól, by emocje dyktowały Ci, co masz robić.
 • Metamodel – poznaj i świadomie korzystaj z siły słów!

8. Procesy psychologiczne zachodzące podczas negocjacji:

 • Sztuka targowania się.
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami strony, z którą negocjuję.
 • Jak ludzie podejmują decyzje – praktyczna typologia; techniki prowadzenia rozmowy w każdym z przypadków.
 • Techniki negocjacyjne.
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją.

9. Trudne sytuacje negocjacyjne z klientem wewnętrznym:

 •  Rozpoznawanie manipulacji i metody reagowania.
 • Rodzaje trików negocjacyjnych i techniki obrony.
 • Rozwiązywanie patu negocjacyjnego.

10. Owocne zakończenie negocjacji:

 • Techniki zamykania negocjacji.
 • Rozwiewanie ostatnich wątpliwości osoby z którą są prowadzone negocjacje.

zapisy [printfriendly]