Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym

Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym

Termin: 11.10.2017| 23.01.2018|05.04.2018 Nr szkolenia: 1752/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć: Wykład – konwersatorium z wykorzystaniem środków audio–video, dyskusja
Cele kształcenia:
  • Rozpoznawanie rodzajów niepełnosprawności
  • Poznanie typów, metod i funkcji szkolnictwa specjalnego
  • Akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego
Treści kształcenia:
  • Historia rozwoju opieki i edukacji nad dzieckiem / uczniem specjalnej troski na kartach historii
  • Definicje i rodzaje niepełnosprawności
  • Zasady obowiązujące w dydaktyce i wychowaniu w szkolnictwie specjalnym
  • Integracja społeczna (środowiskowa) i włączająca
  • Obowiązujące akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]