Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia

Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia

Termin: 05.10.2017| 19.12.2017| 25.04.2018 Nr szkolenia: 1729/O/17/18
Liczba godzin: 3
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia
 • postrzeganie różnic w procesie myślenia
 • Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie – autoakceptacja
Treści kształcenia:
 • Samoakceptacja
 • Rozwijanie motywacji do działania
 • Zdolność rozwiązywania problemów
 • Pobudzanie i wzmacnianie zdolności twórczych i wyobraźni
 • Odkrywanie różnych form ekspresji, aktywizacja 5 zmysłów
 • Optymistyczne i pesymistyczne myślenie i jego wpływ na efektywność działania
 • Kształtowanie wrażliwości na „inność” i „odmienność”
 •  Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów analizowanych podczas zajęć lekcyjnych
 • Tworzenie opowiadań abstrakcyjnych
 • Gry strategiczne oraz etiudy teatralne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku
 • Integracja grupy poprzez wspólną kreację muzyczną z wykorzystaniem podstawowych materiałów, plastychnych
 • Aktywizowanie wyobraźni przestrzennej i myślenia obrazowego poprzez niestandardowe stosowanie „zwykłych” przedmiotów
 • pobudzanie myślenia symbolicznego poprzez stworzenie warunków dla swobodnej kreacji każdego bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności plastycznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]