„Widzę, że masz problem” czyli jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji

„Widzę, że masz problem” czyli jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji

Termin: 07.11.2017| 09.01.2018| 10.05.2018 Nr szkolenia: 1767/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Rodzice nastolatków oraz nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu
Cele kształcenia:
  • Umiejętności rozpoznawania uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
  • Charakterystyka ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi  (specyfika objawów, elementarne metody pracy)
Treści kształcenia:
  • Przedstawienie dominującej problematyki okresu dorastania
  • Identyfikacja podstawowych mechanizmów i zaburzeń w okresie adolescencji
  • Charakterystyka objawów lękowych, depresyjnych (prób samobójczych)
  • Opis symptomów wskazujących na możliwość pojawienia się samookaleczeń
  • Prezentacja kwestii związanych z obrazem własnego ciała
  • Prezentacja zagadnień związanych z kształtującą się tożsamością
  • Identyfikacja sygnałów pozawerbalnych świadczących o problemie
  • Prezentacja podstawowych metod pracy / Informacje dotyczące specjalistów, placówek pomocnych w pracy z uczniem / Studium przypadku
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]