Wspieranie pracy nauczyciela

Wspieranie pracy nauczyciela

 

» Emisja i higiena głosu – warsztaty 18.05.2017 90 zł
» MS Excel w pracy nauczyciela 29.06.2017 100 zł
» Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 13.06.2017 90 zł
» Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych 27.06.2017 100 zł
» Opiekun samorządu uczniowskiego w szkole 8.06.2017 80 zł
» Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów 23.05.2017 90 zł
» Bezpieczeństwo dziecka w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu 23.05.2017 95 zł
» Metoda projektu w praktyce szkolnej 12.06.2017 80 zł
» Pierwszak w szkole wyzwaniem dla nauczyciela 7.06.2017 90 zł
» Wypalenie zawodowe i stres – sposoby przeciwdziałania 22.05.2017 70 zł
» Procesy grupowe w klasie – budowanie więzi wśród uczniów 25.05.2017 85 zł
» Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów 6.06.2017 95 zł
» Wykorzystanie nowych mediów – komputerowe wspomaganie nauczania podczas lekcji 24.05.2017 135 zł
» Praca z dzieckiem zdolnym – trening twórczego myślenia 8.06.2017 95 zł
» Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca 20.06.2017 90 zł
» Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami 17.05.2017 80 zł
» Autoprezentacja drogą do sukcesu – rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów 5.06.2017 80 zł
» Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia 1.06.2017 90 zł
» Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji 9.05.2017 90 zł