Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym

Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym

Termin: 12.10.2017 | 8.12.2017 | 21.03.2018 (inny termin do ustalenia po zebraniu grupy) Nr szkolenia: 1718/O/17/18
Liczba godzin: 6
Cena: 150 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
 • Komputery , tablety jako narzędzie kultury współczesnej
 • Poznanie sposobów wykorzystania komputerów podczas zajęć lekcyjnych
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do sporządzania pomocy dydaktycznych.
 • Wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa pracy z komputerem i Internetem.
Treści kształcenia:
 • Czym są nowe media? – charakterystyka./ Zastosowanie komputera w edukacji.
 • Zapoznanie ze specyfiką pracy na komputerze z dzieckiem w wieku szkolnym.
 • Funkcje komputera jako środka dydaktycznego
 • Zamysł tworzenia komputerowych programów edukacyjnych.
 • Cele komputerowego wspomagania nauczania.
 • Zalety i wady wspomagania nauczania poprzez komputer. / Multimedia w szkole.
 • Technologie multimedialne w nauczaniu dzieci/uczniów (tworzenie prezentacji tematycznych, pomocy dydaktycznych)
 • Praca z przekazem cyfrowym – grafiką, filmem oraz dźwiękiem.
 • Bezpieczeństwo dzieci, uczniów, nauczycieli wykorzystujących do nauki komputer:
  • zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  • bezpieczny internet dla nauczycieli i uczniów
  • sposoby ochrony uczniów przed treściami niepożądanymi?
 • Programowanie w języku LOGO – podstawy.
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]