Zarządzanie wynagrodzeniem – nowoczesna polityka płacowa firmy

Zarządzanie wynagrodzeniem – nowoczesna polityka płacowa firmy

Termin: 28-29.11.2017 |12-13.12.2017 |25-26.01.2018 | 22-23.03.2018 | 26-27.04.2018 | 24-25.05.2018| 21-22.06.2018 |
Cena: 815 zł netto/os.
Cel szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z zasadami nowoczesnej polityki płacowej, która integruje pracowników z celami przedsiębiorstwa i buduje zaangażowanie w realizację zadań. Zostanie gruntownie przygotowany do samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia kompleksowego systemu motywacyjnego spójnego z celami strategicznymi firmy/instytucji i jej sytuacją rynkową.
Program szkolenia
1. Polityka wynagradzania jako instrument ułatwiający realizację strategii firmy:

 • Procesy HR.
 • Strategia organizacji a polityka płacowa firm.
 • Integrowanie systemów płacowych, motywacyjnych z pozostałymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Analiza i interpretacja danych dotyczących płac.

2. Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa systemu zarządzania płacami zasadniczymi:

 • Metody wartościowania.
 • Organizacja i proces wartościowania.
 • Sposoby i zasady przeliczania wyników w struktury płacowe.

3. Narzędzia oceny pracy:

 • Opis stanowiska pracy oraz identyfikacja elementów opisu.
 • Rodzaje opisów.
 • Określenie profilu stanowiska MBO a system zarządzania kompetencjami.

4. Motywacyjne systemy wynagradzania:

 • Budowanie efektywnego systemu krok po kroku.
 • Motywacja płacowa jak narzędzie strategicznego zarządzania firmą.
 • Motywacyjne aspekty wynagradzania (zachęcanie, wywieranie wpływu, inspirowanie, stymulowanie.)
 • Błędy motywowania płacowego.

5. Reorganizacja systemu wynagradzania w firmie w służbie celów motywacyjnych:

 • Funkcje indywidualizacji wynagrodzeń.
 • Obiektywne i mierzalne kryteria oceny spełnienia premiowanych zadań.

6. Sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia:

 • Indywidualne negocjacje kontraktów.
 • Prawnie regulowane lub objęte układami zbiorowymi.

7. Konstruowanie systemów wynagrodzenia:

 • Gratyfikacja finansowa: część stała i część ruchoma.
 • Świadczenia dodatkowe.

8. Część stała wynagrodzenia:

 • Nagradzanie pieniądzem jako czynnik skuteczniejszy od karania.
 • Związek bezpośredni przyczynowo-czasowy między wykonywanym zadania a uzyskiwaną gratyfikacją.
 • Określenie minimum i maksimum wynagrodzenia pieniężnego.
 • Pozostawienie wolnego wyboru gratyfikacji pieniężnych.

9. Część ruchoma wynagrodzenia:

 • Premie.
 • Nagrody pieniężne/niematerialne, jawne/poufne.
 • Prowizje.
 • Dochody odroczone.
 • Kafeterie.

10. Układ Zbiorowy Pracy w Firmie jako wrażliwy element polityki personalnej:

 • Układ zbiorowy a prawo pracy.
 • Powstanie, obowiązywanie i rozwiązanie UZP.
 • Struktura funduszu płac i płacy pracownika.
 • Zmiana warunków wynagrodzenia po rozwiązaniu układu zbiorowego pracy.

zapisy [printfriendly]