Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w placówce oświatowej

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w placówce oświatowej

Termin: 06.09.2017 | 10.01.2018 | 12.06.2018 Nr szkolenia: 1712/O/17/18
Liczba godzin: 5
Cena: 120 zł
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wizytatorzy, kadra kierownicza
Forma zajęć: Wykłady, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności zarządzania personelem administracyjno-technicznym i kadrą pedagogiczną w placówce oświatowej
Treści kształcenia:
  • Rekrutacja i selekcja pracowników szkół
  • Sposoby efektywnego zarządzania kadrą pedagogiczną placówki oświatowej
  • Rozwój zawodowy kadry i program szkoleń w placówce oświatowej
  • Zastosowanie w szkole nowych orientacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Motywacja pracowników
  • Ocenianie pracowników
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób.)

zapisy [printfriendly]