Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Termin: 23-24.02.2017 | 02-03.03.2017 | 27-28.04.2017| 11-12.05.2017 | 19-20.06.2017
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 280 zł (osoby indywidualne)
560 zł (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia:
Podniesienie standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy nabędą wiele praktycznych umiejętności pozwalających na polepszenie efektywności zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, kadry zarządzającej oraz pracowników prowadzących sprawy personalne w firmach oraz osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy w obszarze zarządzania personelem.
Program szkolenia:
 1. Nowe orientacje w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.
  • zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie przez cele
  • zarządzanie kompetencjami
  • zarządzanie talentami
  • benchmarking
  • organizacja ucząca się
  • marketing personalny
 2. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w firmie – modele funkcji personalnej i ich konsekwencje dla zarządzania personelem.
  • system polityki personalnej jako sposób realizacji zarządzania personelem w firmie;
  • modele polityki personalnej – model sita (filter approach) i kapitału ludzkiego (human capital approach).
 3. Organizacja, rola i zadania Działu Kadrowego (personalnego, HR) w realizacji funkcji personalnej.
 4. Planowanie zasobów ludzkich – jak przygotować plan zatrudnienia.
  • planowanie zatrudnienia – opis stanowisk pracy metodą porządkowania zadań i wymagań stanowiska pracy w firmie.
  • budowanie profili kompetencji wymaganych na dane stanowisko pracy
 5. Rekrutacja (dobór) i selekcja pracowników – jak zrekrutować i wyselekcjonować właściwych pracowników.
  • klasyczne sposoby prowadzenia rekrutacji – analiza dokumentów osobowych tj. CV, referencje z poprzednich miejsc pracy; wywiad – rozmowa rekrutacyjna;
  • nowoczesne metody rekrutacji – elementy Assessment Center (centra oceny), zewnętrzne doradztwo personalne.
 6. Wdrożenie nowego pracownika – co powinien zawierać program wdrożenia nowego członka organizacji i czemu ma służyć.
  • rola osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych pracowników;
  • coaching i mentoring
 7. Ewaluacja pracowników – przy użyciu jakich metod najlepiej ocenia się pracownika?
  • rola systemów ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
  • modele kompetencji oraz zarządzanie przez cele jako podstawa konstrukcji systemów ocen okresowych;
  • przygotowanie i wdrożenie systemu okresowej oceny pracowników;
  • powiązanie wyników oceny okresowej z systemem wynagradzania;
  • assessment center – jako nowoczesna forma oceny potencjału i kompetencji pracowników.
 8. Rozwój, szkolenie i doskonalenie kadr – jak identyfikować potrzeby szkoleniowe, szkolić pracowników i wspierać wdrażanie umiejętności, a także jak planować ścieżkę kariery?
  • kreowanie polityki szkoleniowej (analizy, metody i techniki);
  • ocena efektywności nakładów na szkolenia;
  • sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na działania szkoleniowe i doradcze.
 9. Motywacja pracowników do wykonywania zadań – jak podejść do spraw płacowych, awansowania oraz jak zaprojektować system wynagrodzeń, system awansowania, tak by zachęcał do osiągania podstawionych celów?
  • systemy awansowania;
  • efektywne systemy wynagrodzeń.
 10. Przywódczość – jak wpływać na ludzi, aby lubili swoją prace, byli efektywni i chcieli u nas pracować?
  • rola i efektywność przywódcy w firmie;
  • dobór odpowiedniego stylu kierowania w zależności od zadania oraz poziomu motywacji i umiejętności pracownika lub grupy;
  • efektywne zarządzanie zespołem.
 11. Komunikacja wewnętrzna – jak poprawić proces komunikowania w firmie i wzmocnić poczucie odpowiedzialności za realizację celów strategicznych?
  • rola komunikacji wewnętrznej w determinowaniu sprawności funkcjonowania firmy;
  • kształtowanie partnerskich relacji między pracownikami jako determinanta kreowania pozytywnego wizerunku firmy.
 12. Zwalnianie pracowników – jak rozstać się z pracownikiem, by minimalizować ryzyko pogorszenia wizerunku firmy?
  • rola programów zwolnień monitorowanych – outplacement jako sposób rozwiązania problemu redukcji personelu,
  • outsourcing jako element planu redukcyjnego,
  • aspekty prawne.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.


zapisy [printfriendly]