Zasady pisania i redagowania pism urzędowych

Zasady pisania i redagowania pism urzędowych

Termin: 21-22.11.1017 | 5-6.12.2017 |23-24.01.2018 |22-23.03.2018  | 24-25.05.2018| 24-25.05.2018 | 27-28.06.2018
Cena: 899 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Pojęcie i rodzaje pism:

 • Dokumenty biurowe.
 • Akta spraw.
 • Dokumentacja biurowa.

2. Podział pism w zależności od:

 • Treści.
 • Formy.
 • Obiegu.
 • Stopnia pilności sprawy.
 • Stopnia zabezpieczenia tajemnicy.
 • Treści zawartej w dokumencie.
 • Sposobu przesyłania dokumentów.
 • Charakteru dokumentów.

3. Wygląd dokumentu:

 • Typowe części pisma urzędowego.
 • Podstawowe reguły przy tworzeniu pism urzędowych.
 • Wyjaśnienie poszczególnych pojęć związanych z tworzeniem pisma urzędowego.
 • Często popełniane błędy przy pisaniu skrótów i skrótowców.

4. Elegancja formy i treści pisma w obrocie gospodarczym:

 • Uprzejmość.
 •  Zrozumiałość.
 • Używanie skrótów i skrótowców, powtarzających się wyrazów, tytułów i stopni naukowych, miar i jednostek metrycznych i połączeń wyrazów.

5. Zasady redagowania pism:

 •  Styl urzędowy.
 • Przejrzystość.
 • Kompletność.
 •  Sugestywność.
 • Indywidualność pism – jedna sprawa.
 • Wyróżnienie fragmentów.
 • Fachowość.

6. Blankiety korespondencyjne – przykładowe dokumenty handlowe:

 • Oświadczenia.
 • Zaświadczenia.
 • Protokoły.
 • Pismo przewodnie.
 • Oferta handlowa.
 • Reklamacja zamówienia.

zapisy [printfriendly]